Trade Deals Around the World: April 2022 Editie

Image
World Trade News (Image: teal world viewed from space with connection lines spreading across the image)

Trade Deals Around the World is onze periodieke update, die je een snel en gemakkelijk overzicht geeft van wat er is gebeurd in de verschillende onderhandelingen over handelsovereenkomsten wereldwijd.

Wij concentreren ons op de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk en kijken naar China en de Verenigde Staten. Wij kijken terug naar maart en richten ons in deze update alleen op de handelsovereenkomsten. Voor gevolgen voor de handel als gevolg van de oorlog in Oekraïne, lees je hier onze update.

Veel leesplezier! 

Sancties tegen Rusland en Wit-Rusland

De Europese Unie heeft de sancties tegen Rusland en Wit-Rusland uitgebreid.

De Europese Commissie is ingenomen met het akkoord dat de lidstaten vandaag hebben bereikt over verdere gerichte sancties in het licht van de situatie in Oekraïne en als reactie op de betrokkenheid van Belarus bij de agressie. De nieuwe maatregelen leggen met name beperkende maatregelen op aan 160 personen en wijzigen Verordening (EG) nr. 765/2006 betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Belarus en Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren. Deze wijzigingen zorgen voor een nauwere afstemming van de EU-sancties tegen Rusland en Belarus en zullen er nog doeltreffender toe bijdragen dat de Russische sancties niet kunnen worden omzeild, ook niet via Belarus.

Lees meer: Europese Commissie

De Verenigde Staten en de Europese Unie hebben handelssancties tegen Rusland en Belarus ingesteld. Beide roepen nu ook op om de status van meest begunstigde natie voor beide landen in te trekken.

De Europese Unie zei te overwegen om de behandeling als meest begunstigde natie (MFN) voor Rusland bij de Wereldhandelsorganisatie op te schorten naar aanleiding van de inval van Moskou in Oekraïne, wat zou betekenen dat het blok tarieven zou kunnen verhogen of quota zou kunnen instellen voor Russische import.

Lees meer: Reuters

President Biden kondigde vrijdag aan dat de Verenigde Staten en andere landen van de Groep van Zeven (G-7) de handelsstatus van "meest begunstigde natie" voor Rusland zouden intrekken als onderdeel van een nieuwe sanctietranche als reactie op de invasie van de Russische president Vladimir Poetin in Oekraïne.

Lees meer: The Hill

Het Verenigd Koninkrijk en Nieuw-Zeeland

Het Verenigd Koninkrijk heeft dit keer opnieuw een handelsakkoord met Nieuw-Zeeland gesloten.

Het Verenigd Koninkrijk en Nieuw-Zeeland hebben de laatste hand gelegd aan hun post-Brexit handelsakkoord, waarbij tarieven worden afgeschaft en de toegang voor dienstverlenende bedrijven wordt geliberaliseerd.

De overeenkomst, die volgens een overheidsanalyse een verwaarloosbaar effect op de economie zal hebben, maakt deel uit van de Britse inspanningen om nieuwe handelsallianties te vinden na het verlaten van de Europese Unie. Het Verenigd Koninkrijk ondertekende in december een soortgelijke overeenkomst met Australië en onderhandelt momenteel over toetreding tot het trans-Pacifische handelsblok CPTPP.

Het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten

Op basis van het nieuws van vorige maand leek het erop dat een akkoord tussen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk nog wel even op zich zou laten wachten, maar nu lijkt het erop dat de onderhandelingen weer langzaam de goede kant op gaan. De huidige gesprekken gaan niet over het uiteindelijke handelsakkoord.

De gesprekken zullen zich richten op gebieden als het verbeteren van arbeidsrechten om werkplekken veiliger te maken; steun voor binnenlandse investeringen en meer concurrerende arbeidskrachten; milieupraktijken; het bevorderen van rassengelijkheid en gendergelijkheid door middel van handel; en het verspreiden van de voordelen van digitale handel, zeiden de ambtenaren. De landen zullen ook kijken naar samenwerking om niet-markteconomieën aan te pakken en de veerkracht van de toeleveringsketen en de verantwoordelijkheid van bedrijven te bevorderen.

De twee regeringen zijn geen officiële besprekingen over een vrijhandelsovereenkomst van plan, aldus de ambtenaren. Hoewel de landen in 2020 onder president Donald Trump besprekingen begonnen en vijf virtuele onderhandelingsrondes hielden, vond de laatste plaats in oktober van dat jaar en heeft de regering-Biden het proces niet opnieuw opgestart.

Bij toekomstige onderhandelingen zal de situatie in Noord-Ierland een belangrijk onderwerp blijven.

Een bilateraal handelsakkoord tussen de VS en het VK is "wenselijk" maar zal geen vooruitgang boeken zolang het Noord-Ierse vredesakkoord wordt gebruikt voor binnenlandse politieke doeleinden, heeft een van de machtigste Amerikaanse congresleden gewaarschuwd.

Richard Neal, de voorzitter van de commissie voor economie en middelen, heeft de Guardian gezegd: "Wij zullen geen handelsakkoord overwegen als het Goede-Vrijdagakkoord op enigerlei wijze in gevaar wordt gebracht.

Lees meer: The Guardian 

Het Verenigd Koninkrijk en Canada

Het Verenigd Koninkrijk zal onderhandelingen beginnen met Canada en heeft dat ook gedaan. Dat heeft de Britse regering aangekondigd:

Voortbouwend op de voordelen van de handelscontinuïteitsovereenkomst tussen het VK en Canada, zal de nieuwe vrijhandelsovereenkomst verder gaan dan ooit tevoren op gebieden als innovatie, digitaal, data, het milieu en economische empowerment van vrouwen.

Lees meer: Gov.uk

Ander nieuws over handelsovereenkomsten