Komende Wijzigingen In Het Geharmoniseerd Systeem Per 2022: Wat Je Moet Weten

Image
Harmony, stones in sand ripples.

Het belang van een correcte douane-indeling

De vaststelling van de douane-indeling van goederen is van essentieel belang om ervoor te zorgen dat goederen correct worden ingedeeld volgens het geharmoniseerde systeem dat wereldwijd wordt gebruikt. De douane-indeling is ook van essentieel belang omdat zij verband houdt met:

 • Douanerechten;
 • Invoer- en uitvoerbeperkingen;
 • Verplichtingen inzake documenten;
 • Vergunningen;
 • Handelspolitieke maatregelen;
 • Veiligheidsmaatregelen.

Het gebruik van een onjuiste indeling van de goederen kan het douaneaangifteproces vertragen of tot vertragingen leiden wanneer de douaneautoriteiten een zending aan de grens tegenhouden. Het kan ook leiden tot hogere rechten en zelfs aanzienlijke boetes. Dat is iets waar je of jouw klanten niet op zitten te wachten. Daarom is het essentieel om uw goederencodes te controleren.

Uitleg over douane-indeling

De complexiteit van het correct classificeren van goederen wordt niet geholpen door de vele verschillende namen voor verschillende classificaties, die elkaar deels overlappen:

 • HTS-code (Harmonized Tariff System);
 • Goederencode;
 • HS-code (geharmoniseerd systeem);
 • GS-code (Geharmoniseerd Systeem);
 • Douanewetboek;
 • Statistische code;
 • GN-code (Gecombineerde Nomenclatuur, Nederlands: Gecombineerde Nomenclatuur);
 • Taric-code (tariefcode van de Europese Unie).

Zodra de juiste goederencode voor een product is vastgesteld, wordt dit een douane-indeling genoemd. Op basis van de classificatieregels worden goederen ingedeeld in het Harmonized Tariff System (HTS) / Gecombineerde Nomenclatuur (GN). Dit is een classificatiesysteem dat door de Wereld Douane Organisatie wordt bijgehouden. Het HTS-systeem wordt bijna overal ter wereld gebruikt. Het GN-systeem is een uitbreiding van het HTS-systeem dat expliciet in de Europese Unie wordt gebruikt.

Komende wijzigingen in het HTS-systeem

HS 2022 is de zevende editie van de nomenclatuur van het geharmoniseerd systeem en wordt wereldwijd gebruikt voor de uniforme indeling van goederen die internationaal worden verhandeld. Volgens de Werelddouaneorganisatie dient het GS als basis voor de douanetarieven en de opstelling van internationale handelsstatistieken in 211 economieën (waarvan er 158 partij zijn bij het GS-verdrag). De nieuwe GS2022-editie brengt een aantal belangrijke wijzigingen aan in het geharmoniseerd systeem, met in totaal 351 reeksen wijzigingen die betrekking hebben op een breed scala van goederen die over de grenzen worden vervoerd. 

Enkele van de goederen en grondstoffen waarop de wijzigingen betrekking hebben:

 • Elektrisch en elektronisch afval (e-Waste);
 • Nieuwe tabaks- en nicotineproducten;
 • Onbemande luchtvaartuigen (UAV's) of drones;
 • Smartphones;
 • (Producten gemaakt van) glasvezels;
 • Machines voor het vormen van metaal;
 • Flatpanel Display Modules;
 • Medische Diagnostische Kits;
 • celculturen en celtherapie.
 • Producten voor tweeërlei gebruik (zoals bepaalde toxines of laboratoriumapparatuur, radioactief materiaal, ontstekingsmechanismen)
 • Chemische stoffen


Dit zijn slechts enkele van de veranderingen. Dit overzicht maakt duidelijk dat er veranderingen zijn voor een grote verscheidenheid van goederen en grondstoffen.

Voor meer informatie over douane-indeling zie: Het Belang Van Een Correcte Douane-indeling Van Uw Goederen.

Controleer de goederencodes (of laat de douane-ondersteuning dat voor u doen)

Vanuit het oogpunt van douanevoorschriften raden wij al onze klanten aan hun goederencodes te controleren en ervoor te zorgen dat geen van de goederen die zij verhandelen door de nieuwe codes wordt beïnvloed. Zorg ervoor dat u na 1 januari 2022 niet wordt geconfronteerd met vertragingen of zelfs boetes.

Als u vragen hebt over douane-indeling of hulp nodig hebt om ervoor te zorgen dat u klaar bent voor de komende veranderingen, neem dan contact op met een van onze specialisten.
Zij helpen u graag om je te ontzorgen.