Het verhaal van Portmade

Onderdeel van de Customs Support Group
Image
Colleague working at their desk

De Customs Support Family blijft groeien. In juli 2022 hebben wij Portmade als nieuw lid in België verwelkomd. Portmade is al sinds 1987 actief in de douane, toen het nog een afdeling was van CMB Transport, een Belgische rederij.

100.000 aangiften

Portmade begon als de afdeling die zich bezighield met alle diensten die niet rechtstreeks verband hielden met de CMB-schepen in de haven van Antwerpen, de tweede grootste containerhaven van Europa. Zij verzorgden veel verschillende diensten voor CMB-klanten, zoals containerlogistiek, het regelen van transport van en naar de haven, en douane-expeditie.

Met 5 ervaren declaranten verwerkten zij meer dan 100.000 aangiften per jaar.

In 1993 veranderde er veel toen de Europese markt één werd en de rol van de douane in België belangrijker werd. De Europese binnengrenzen verdwenen, maar het belang van de Europese buitengrenzen nam toe. Antwerpen werd een belangrijke in- en uitgang.

Portmade wordt een aparte entiteit

Omdat het aantal aangiften toenam, werd Portmade een aparte entiteit naast CMB. Het zou niet alleen CMB bedienen, maar ook andere rederijen en logistieke dienstverleners. Portmade ontwikkelde zich tot een full-service douane-expediteur en in 1997 werden alle activiteiten bij CMB die geen verband hielden met de douane overgedragen naar een aparte entiteit. Portmade richtte zich voor 100% op de douane. In 1999 openden zij een kantoor in Zeebrugge, gevolgd door een kantoor in Rotterdam in 2004, waardoor zij de volledige Noordzeedelta konden bedienen.

Portmade bleef groeien en voegde steeds meer nieuwe klanten toe. In 2015 besloot het managementteam tot een Management Buy Out, met vier partners als nieuwe eigenaren.

Voorop in digitalisering en innovatie

De vier partners hadden een focus op uitbreiding, digitalisering en innovatie. Ze hadden veel nauwe banden met verschillende havengemeenschappen, zoals binnenhavens, expediteurs, terminals en andere bedrijven. Ze bleven hun netwerken opbouwen en versterken, waardoor een solide basis ontstond voor duurzame klantenrelaties.

Een ander aandachtspunt was digitalisering en innovatie. Portmade heeft altijd voorop gelopen op het gebied van digitale innovatie. Ze startten en sloten zich aan bij verschillende digitaliseringsprojecten, binnen Portmade en in samenwerking met andere spelers in de logistieke sector, met als doel het digitaliseringsniveau in de logistieke sector te verbeteren. Digitalisering heeft de efficiëntie van de Portmade organisatie drastisch verhoogd.

Twee recente gebeurtenissen gaven een enorme positieve impuls aan de digitalisering van douaneprocessen. COVID heeft de sector doen inzien dat veel processen op afstand kunnen worden afgehandeld als voor een digitale aanpak wordt gekozen. De douane is traditioneel sterk op papier gebaseerd, maar COVID heeft de digitalisering vooruitgeholpen. De tweede gebeurtenis was Brexit. Portmade begon zich al heel vroeg voor te bereiden op Brexit, zodat het perfect in staat was zijn klanten te ondersteunen toen de Brexit-deadline naderde.

Zonder digitalisering zou Portmade 65 extra declaranten nodig hebben gehad om de toename van het werk als gevolg van Brexit op te vangen, maar nu hadden ze slechts 4 extra declaranten nodig. Wat ook hielp was hun nieuwe 24/7 aanpak. Portmade is alleen met Kerstmis gesloten; klanten kunnen ondersteuning krijgen wanneer dat nodig is. Dit verhoogde ook de efficiëntie, omdat niet-urgente taken tijdens de nachtdienst konden worden afgehandeld, zodat de dagdienst zich volledig op dringende gevallen kon concentreren.

Portmade behandelt nu 900.000 aangiften met 45 mensen vanuit de drie kantoren.

“Wij zijn erg blij dat wij ons bij de Customs Support-familie hebben aangesloten. We hebben een gedeelde passie voor digitalisering, het verbeteren van de efficiency en douaneuitdagingen oplossen voor onze klanten. Omdat de douane-industrie klein is, kenden we onze nieuwe Customs Support collega's in België al. We kunnen onze ervaring en expertise in digitalisering en 24/7 operaties toevoegen aan Customs Support en tegelijkertijd profiteren van het grote Europese netwerk van kantoren waar we nu deel van uitmaken. Veel van onze klanten kunnen nu lokale ondersteuning krijgen in heel Europa.”

- Jef Hermans, algemeen directeur van Portmade Group.