Europese Unie en Zwitserland beëindigen onderhandelingen over handelsovereenkomst

Image
Swiss Alps (Switerland landscape)

Zeven jaar geleden begonnen de onderhandelingen over een handelsovereenkomst tussen Zwitserland en de Europese Unie. De Zwitsers hebben nu besloten deze onderhandelingen te beëindigen. Zij zullen niet langer streven naar een handelsovereenkomst met de Europese Unie.

De verhouding Zwitserland - Europese Unie

Zwitserland ligt weliswaar midden in de Europese Unie, maar is geen lidstaat. In de afgelopen decennia zijn talloze kleine bilaterale overeenkomsten tot stand gekomen, goedgekeurd en geratificeerd. Deze overeenkomsten variëren van medische apparatuur tot landbouwproducten. Er zijn meer dan 120 afzonderlijke overeenkomsten tussen de Europese Unie en Zwitserland, waarvan sommige meer dan 50 jaar oud zijn.

Het doel van de onderhandelingen was deze meer dan 120 overeenkomsten te vervangen door één enkele vrijhandelsovereenkomst. Deze onderhandelingen zijn nu beëindigd.

Wat is er misgegaan?

Nu er niet één overeenkomst komt, zullen beide partijen verder moeten gaan op basis van de reeds bestaande overeenkomsten. Het probleem is dat niet alles voldoende is geregeld in deze overeenkomsten, of dat nu is omdat er nooit afspraken over zijn gemaakt of omdat het niet van toepassing was toen beide partijen de overeenkomst ondertekenden. De nieuwe overeenkomst zou betrekking hebben op de toegang tot de interne markt en de financiële markten. 

Een van de belangrijkste punten in de onderhandelingen was de eis van Zwitserland om uitzonderingen te maken op drie cruciale gebieden: de regels voor staatssteun, de mogelijkheid voor EU-burgers om toegang te krijgen tot het Zwitserse socialezekerheidsstelsel, en de bescherming van de hogere Zwitserse lonen. De EU wil deze uitzonderingen niet toestaan omdat Zwitserland dan een oneerlijk voordeel zou krijgen ten opzichte van de lidstaten van de Europese Unie.

Wat gebeurt er nu?

Het kan nog erger worden voordat het beter wordt. Sommige van de bestaande overeenkomsten tussen de twee landen zijn verouderd, en sommige zullen aflopen. Een voorbeeld hiervan is een overeenkomst inzake wederzijdse erkenning voor medische hulpmiddelen die onlangs is afgelopen. Het zal voor bedrijven moeilijker worden om medische hulpmiddelen tussen Zwitserland en de Europese Unie te verhandelen.

De Europese Commissie heeft Zwitserland laten weten dat er voorlopig geen nieuwe alternatieve handelsovereenkomsten zullen komen of bestaande overeenkomsten zullen worden aangepast. Volgens de bilaterale Duits-Zwitserse Kamer van Koophandel zou dit kunnen leiden tot hogere kosten en zou de markttoegang aanzienlijk complexer en duurder kunnen worden.

Vraag een deskundig

Wanneer je vragen hebt over importeren uit of exporteren naar Zwitserland, neem dan contact op met een van onze douanespecialisten. Zij zijn altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de internationale handel. Take the load off your mind.