Douanewaarde: wat is het en hoe bereken je die?

Image

Wat is douanewaarde?

De douanewaarde is de waarde die wordt gebruikt om te bepalen hoeveel  douanerechten er moeten worden betaald, wanneer je goederen invoert in de Europese Unie. Om de wereldhandel eerlijk te laten verlopen zijn er wereldwijd afspraken gemaakt over hoe de douanewaarde bepaald wordt. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Union Customs Code, het Douanewetboek van de Unie. Om je te helpen deze wetgeving te vertalen naar de praktijk heeft de Nederlandse Douane op basis van het Douanewetboek van de Unie het Handboek Douane geschreven, waarin onder andere staat omschreven hoe de Douane met waardebepaling omgaat. Hieronder volgt een korte samenvatting.

Hoe bereken je de douanewaarde?

Er zijn zes methoden om de douanewaarde te bepalen. Ze zijn hieronder genummerd van 1. tot en met 6. Het gaat hier ook daadwerkelijk om een dwingende volgorde, met uitzondering van methodes 4 en 5 die ook in omgekeerde volgorde gebruikt mogen worden.

Welke methode je uiteindelijk ook gebruikt, je bent er niet met alleen het toepassen van die methode. Er kunnen dan ook nog posten zijn die mogen worden afgetrokken, of juist moeten worden opgeteld om tot de uiteindelijk douanewaarde te komen. Het verdient aanbeveling een douaneagent hierover te raadplegen. Zij hebben de juiste opleiding en ervaring om de waarde juist te bepalen. 

Methode 1 is de standaardmethode en verreweg de meest gebruikte methode om de douanewaarde te berekenen. Als het bepalen van de waarde volgens deze methode niet lukt wordt uitgeweken naar methode 2 en zo verder. 

Optie 1. Transactiewaarde van ingevoerde goederen

De Nederlandse douane zegt letterlijk: de douanewaarde van de ingevoerde goederen is de transactiewaarde van die goederen. 

Het gaat bij de transactiewaarde om de prijs die daadwerkelijk is betaald voor de goederen. Dat bedrag kan nog verhoogd worden met de volgende kosten, wanneer deze niet bij de prijs zijn inbegrepen:

 • Bemiddelingskosten (met uitzondering van inkoopcommissie)
 • Verpakkingskosten
 • De waarde van goederen of diensten die de koper in ruil voor de goederen heeft geleverd.
 • Royalties of licentierechten die een koper moet betalen
 • Winst die eventueel wordt gemaakt, wanneer de koper de goederen doorverkoopt
 • Vervoerskosten en verzekeringskosten die gemaakt worden om de goederen naar de Europese Unie te transporteren.

De volgende kosten kunnen van de transactiewaarde worden afgetrokken:

 • Vervoerskosten binnen de Europese Unie
 • Kosten van installatie of montage na invoer
 • Rente die betaald moet worden voor financiering
 • Reproductierechten
 • Inkoopcommissie
 • Andere invoerrechten of belastingen die betaald moeten worden bij invoer of verkoop in de Europese Unie
   

Optie 2. Transactiewaarde van identieke goederen

Als de transactiewaarde van de ingevoerde goederen niet volgens optie 1 bepaald kan worden, mag de transactiewaarde gebruikt worden van identieke goederen. Er mogen kleine verschillen zijn, maar de goederen moeten er hetzelfde uitzien, dezelfde functie hebben en van hetzelfde materiaal zijn gemaakt. De kwaliteit moet ook hetzelfde zijn, evenals de reputatie van de maker.

Optie 3. Transactiewaarde van soortgelijke goederen

Als er geen identieke goederen te vinden zijn om de transactiewaarde te bepalen mag ook de waarde van soortgelijke goederen gebruikt worden die op hetzelfde moment worden verkocht en die in hetzelfde land gemaakt zijn. Deze goederen moeten uitwisselbaar zijn: ze hebben gelijksoortige bestanddelen en hebben dezelfde functie. Ze hoeven dus niet in alle opzichten gelijk te zijn. Ook hier geldt weer dat de kwaliteit en de reputatie van de maker hetzelfde moeten zijn.

Optie 4. Terugrekenmethode. Deze mag dus worden omgeruild met optie 5

Deze methode wordt ook wel de retrograde methode genoemd. Hierbij gaat de douane uit van de prijs waarvoor de goederen in de Europese Unie worden verkocht. Die goederen moeten wel bij invoer al verkocht zijn aan een derde onafhankelijke partij. Ze mogen voor de levering niet in de EU nog bewerkt of aangepast worden.

Een aantal zaken mogen worden afgetrokken van de verkoopwaarde:

 • Opslagen voor winst en algemene kosten
 • Kosten voor vervoer en verzekering binnen de Europese Unie
 • Bij invoer betaalde invoerrechten en belastingen

Als de goederen niet direct verkocht zijn, mag ook eenzelfde verkoopwaarde van identieke of soortgelijke goederen worden gebruikt.

Optie 5. Berekende waarde-methode. Deze mag dus worden omgeruild met optie 4.

Deze methode gaat uit van de totale kosten om de goederen te vervaardigen in het land waar ze gemaakt zijn. Het gaat dan om de kosten van materialen, de kosten van het vervaardigen en de kosten van daarbij behorende handelingen. Verder komt daar een bedrag bij voor winst en algemene kosten en de kosten om de goederen tot aan de grens met de Europese Unie te vervoeren. Kosten van vervoer binnen de Europese Unie worden niet meegenomen bij het bereken van de douanewaarde.

Deze methode wordt ook wel de kostprijs-plus methode genoemd.

Optie 6. Redelijke middelen

Bij deze laatste methode wordt de douanewaarde bepaald op basis van vaststellingen van de waarde van dezelfde goederen in een eerdere zending.

Wat als de waarde verkeerd wordt bepaald?

Douanerechten die betaald moeten worden, worden gebaseerd op de douanewaarde van de goederen die worden ingevoerd. Het is daarom belangrijk de juiste douanewaarde aan te geven.

In gevallen waarbij de Douane bepaalt dat de aangegeven invoerwaarde te laag is, volgt er een naheffing. Bij herhaling kan een bestuurlijke boete worden opgelegd.

Hoe zit dat met intercompany leveringen?

Goederen worden niet altijd verkocht en geleverd aan klanten. Ook binnen bedrijven bestaan transacties, waarbij het ene bedrijfsonderdeel goederen levert aan een ander bedrijfsonderdeel. Omdat bij verkopen van moederbedrijven aan dochterbedrijven of zusterondernemingen onderling, vaak kortingen worden toegepast, kan het lastig zijn de douanewaarde te bepalen. Als invoerrechten worden berekend over deze kortingsprijzen, zou dat betekenen dat de Douane invoerrechten misloopt. Daardoor liggen dergelijke transacties altijd extra onder de loep en is het van groot belang dat er een gedegen manier is om de juiste douanewaarde vast te stellen. 

Vraag het een specialist

Als je hulp nodig hebt bij of vragen hebt over het bepalen van douanewaarde, neem dan contact op met één van onze specialisten. Zijn helpen je graag verder.