De EU-UK Brexit Deal en gevolgen voor bedrijven

Image

Vlak voor de kerst kreeg veel bedrijven in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk het kerstcadeau waar ze op gehoopt hadden: een handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Nu de kerstklokjes niet meer klingelen en de Kerstman zijn slee weer heeft geparkeerd voor een jaar is het tijd om te kijken wat de handelsovereenkomst betekent voor bedrijven in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

De nieuwe situatie

Per 1 januari 2021 maakt het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uit van de Europese Unie en wordt het een derde land. Ze verlaten de Europese interne markt en de douaneunie en verliezen daarmee alle rechten die een lidstaat heeft. De Free Trade Agreement, zoals de handelsovereenkomst officieel heet die de onderhandelaars hebben bereikt op 24 december 2020 zal impact hebben op de handel tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie, maar die impact zal veel kleiner zijn dan de impact die een No Deal Brexit op de handel gehad zou hebben, waarbij de WTO regels zouden gelden.

In dit artikel zullen we kort bespreken wat de impact van het verdrag op de handel en het vervoer van goederen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie is.

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zullen twee aparte markten vormen. Beide zullen hun eigen regels en procedures hebben. Dat betekent dat er controles van de douane zullen zijn op al het goederenverkeer dat de grens tussen beide over gaat.

Over vrije, eerlijke, en duurzame handel

In andere handelsverdragen die de Europese Unie heeft gesloten met derde landen staan nultarieven en nul quota voor bepaalde groepen producten. Het handelsverdrag met het Verenigd Koninkrijk gaat veel verder. Nul tarieven en nul quota’s zullen gelden op alle goederen met EU en UK als oorsprong.

Het wordt bij deze handelsovereenkomst erg belangrijk dat bedrijven kunnen aantonen wat de oorsprong van hun goederen is. Bedrijven zullen moeten kunnen bewijzen dat hun producten voldoen aan de oorsprongsregels. Na 1 januari 2021 mogen bedrijven door middel van zelfcertificering de herkomst van hun goederen aangeven. Dat geldt voor zowel de goederen als voor eventuele bewerkingen die de goederen hebben ondergaan in de Europese Unie of het Verenigd Koninkrijk. Zendingen zullen nog steeds gecontroleerd worden en bedrijven zullen desgevraagd bewijs van de oorsprong van de goederen moeten kunnen laten zien.

Douaneprocedures in zowel de Europese Unie als het Verenigd Koninkrijk zullen worden versimpeld. Beide partijen erkennen elkaars AEO certificaties. Customs Support is AEO gecertificeerd, wat betekent dat wij kunnen profiteren van deze versimpelde procedures.

Over verbindingen en duurzaamheid

Meer dan 230 miljoen ton aan goederen worden jaarlijks verhandeld tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Het transport van goederen tussen beide partijen via de weg, het water en door de lucht worden in het verdrag gewaarborgd.

Luchtvrachtvervoerders mogen ongelimiteerd vrachtvluchten uitvoeren tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Als een luchtvrachtvervoerder via een Europese lidstaat een zending wil transporteren naar een derde land, dan dienen met die lidstaat aparte afspraken daarover gemaakt te worden, die dan ook voor het Verenigd Koninkrijk gelden.

Wegtransporteurs mogen goederen vervoeren van iedere locatie in het Verenigd Koninkrijk naar iedere locatie in de Europese Unie en vice versa. Transporteurs mogen daarnaast één vracht oppikken voordat ze terugrijden. Dit zorgt ervoor dat er minder lege kilometers worden gereden aan beide zijden van het Kanaal.

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zullen uitgebreid samenwerken als het gaat om klimaatdoelstellingen en duurzaamheid, bijvoorbeeld als het gaat om groene energie.

Voordelen van de nieuwe handelsovereenkomst

Zonder in detail te treden kunnen we een aantal voordelen en risico’s delen waar bedrijven rekening mee kunnen houden.

Voordelen:

 • Geen invoerrechten of quotas
 • Geen betaling van BTW bij import voor gecertificeerde handelaren
 • Geen waarborgrekening nodig als je bij import geen BTW hoeft te betalen
 • Geen Safety and Security Declarations op in het Verenigd Koninkrijk geïmporteerde goederen vanuit de EU
 • Geen Health or Phytosanitary (SPS) certificaten nodig voor in het Verenigd Koninkrijk geïmporteerde goederen vanuit de EU tot 1 april 2021


 

Let op:

 • Accijnzen moeten nog steeds betaald worden
 • Door importeurs zonder de juiste registratie moet de BTW bij import vooraf betaald worden
 • Safety and Security Declaration is wel nodig voor het importeren in de EU vanuit het Verenigd Koninkrijk
 • Health or Phytosanitary (SPS) certificaten zijn wel verplicht bij importeren in de EU vanuit het Verenigd Koninkrijk
 • Alleen bedrijven die in het Verenigd Koninkrijk zijn geregistreerd kunnen gebruik maken van de versimpelde regelingen via directe vertegenwoordiging.

Risico’s:

 • Tijdelijke opschorting van maatregelen betekent niet dat importeurs niet aansprakelijk zijn
 • Wij verwachten dat de Engelse Douane achteraf alsnog audits en controles zal uitvoeren uitvoeren
 • Het onjuist gebruiken van EORI en BTW nummers kan leiden tot ernstige maatregelen
 • Wanneer leveranciers niet goed kunnen voldoen aan de afgesproken Incoterms in de nieuwe situatie kunnen beide partijen gezamenlijk of ieder voor zich aansprakelijk gesteld worden.
 • Wanneer niet voldaan wordt aan BTW verplichtingen worden deze alsnog verrekend en zijn niet meer terug te vorderen.

Wij zijn klaar om je te helpen

Als je vragen hebt over het handelen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben wij specialisten in zowel de Europese Unie als het Verenigd Koninkrijk die al je vragen kunnen beantwoorden en er zorg voor kunnen dragen dat je zorgeloos handel kunt blijven drijven na 1 januari 2021. Kijk voor de juiste contactgegeven hier.