Gas Analyses

Article

Gevaarlijke gassen in containers en gesloten ruimten - Formaldehyde

In zeecontainers en andere gesloten of slecht geventileerde ruimten, zoals opslagplaatsen, kunnen zich gevaarlijke concentraties gassen ontwikkelen. Hogere concentraties gevaarlijke gassen kunnen ontstaan doordat ze bijvoorbeeld vrijkomen uit verpakkingsmateriaal.

Formaldehyde Test
Gas Analyses
Safety