Wat zijn de risico's van het gebruik van de verkeerde HS-code?

Image
HS COD ARTWORK

Wat is een HS-Code

HS-Code staat voor Harmonized System Code. Het wordt ontwikkeld en onderhouden door de Wereld Douane Organisatie in Brussel. HS-Codes worden door douaneautoriteiten wereldwijd gebruikt om producten te categoriseren. Op basis van de HS-Code van het product dat je wilt exporteren zijn er specifieke eisen, invoerrechten, tarieven of belastingen die je mogelijk moet betalen.

Hoe ziet een HS-code eruit?

De HS-code bestaat uit zes, acht, tien of twaalf cijfers. De eerste zes cijfers zijn wereldwijd hetzelfde. De cijfers daarna verschillen per land. Wees je hiervan bewust als je buitenlandse leveranciers hebt die je codes sturen voor de onderdelen die je van hen krijgt.

Laten we als voorbeeld een elektrische gitaar nemen. De correcte HS-Code is: 9207 90 10 00. Deze code is gebaseerd op de EU TARIC goederennomenclatuur database op de Nederlandse Douane website. In dit geval is 10 00 een verdere categorisering door de Nederlandse Douane.

9207 90 10 00 = HOOFDSTUK 92 - MUZIEKINSTRUMENTEN; DELEN EN TOEBEHOREN VAN MUZIEKINSTRUMENTEN
9207 90 10 00 = Muziekinstrumenten waarvan het geluid elektrisch wordt voortgebracht of elektrisch moet worden versterkt (bijvoorbeeld orgels, gitaren, accordeons)
9207 90 10 00 = andere
9207 90 10 00 = gitaren

Hoe kom ik aan een HS-code?

Het toekennen van een HS Code aan een product wordt HS Classificatie genoemd. Een product kan worden geclassificeerd op basis van zijn functie, vorm of samenstelling. Het kan een moeilijk en uitdagend proces zijn.

Bijvoorbeeld:

"HS classificatie is niet altijd rechttoe rechtaan. Veel auto-onderdelen worden bijvoorbeeld niet ingedeeld onder post 87.08, die voorziet in delen en toebehoren van de motorvoertuigen van de posten 87.01 tot en met 87.05. Stoelen voor automobielen worden ingedeeld als meubelstukken onder post 94.01, die voorziet in zitmeubelen (andere dan die bedoeld bij post 94.02), ook indien zij tot bed kunnen worden omgevormd, alsmede delen daarvan, en meer in het bijzonder onder onderverdeling 9401.20, die voorziet in zitmeubelen van de soort gebruikt voor automobielen." - Bron: Wikipedia

Er zijn verschillende websites die u kunnen helpen bij het vinden van de juiste HS-code voor uw product:
The Official Explanatory Notes to the Harmonized System, gepubliceerd door de Wereld Douane Organisatie. De toelichtingen geven een toelichting op het toepassingsgebied van elke post, met een lijst van de belangrijkste producten die er wel en niet onder vallen, samen met technische beschrijvingen van de betrokken goederen (hun uiterlijk, eigenschappen, productiemethode en gebruik) en praktische aanwijzingen voor hun identificatie. Zij kunnen hier worden gekocht.

EU: Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de Europese Unie door de Europese Commissie

VS: De tool "Classify your Commodity" van de US Census

UK: Classificatiegidsen, door HM Revenue & Customs

Wat gebeurt er als een product onjuist wordt geclassificeerd?
Het onjuist classificeren van een product kan leiden tot boetes wegens niet-naleving, vertragingen aan de grens, inbeslagneming van de producten of zelfs een weigering van invoerprivileges. Als exporteur van de producten ben je verantwoordelijk voor de correcte indeling ervan, en dus aansprakelijk. Omdat classificeren ingewikkeld is, kan dit een risico inhouden.

Bij twijfel kun je het beste deskundig advies inwinnen en je producten laten classificeren door AEO gecertificeerde douanespecialisten. Lees meer over onze douane services.

Foto door Hal Gatewood op Unsplash