Klant Interview | Ricardo Pubben van Caroz

Image

In deze serie interviewen we klanten die met Customs Support werken. Vandaag hebben we Ricardo Pubben geïnterviewd, werkzaam bij Caroz.

Over Caroz

Caroz is specialist in 4PL en TMS oplossingen. Het team van Caroz beheert en beheerst de logistieke performance van klanten om bedrijfsresultaat te verhogen. Met de 4PL diensten en TMS software oplossingen biedt Caroz ook, sinds 2010, een zeer geavanceerde control tower aan.

Aan het woord is Ricardo Pubben, Manager Operations, en al 8 jaar werkzaam bij Caroz. Ricardo werkt vanuit Venlo en stuurt verschillende teams aan. We spreken elkaar via MS Teams. Sinds 2004 is Ricardo werkzaam in de logistiek. Het mooie aan de rol van Ricardo is de combinatie van IT, logistieke expertise en commercie.

Caroz is als logistieke control tower een echte pionier. De oplossingen van Caroz zijn uniek, eenvoudig te realiseren en te managen. Uniek is dat systemen inzicht geven aan klanten én dat de factor mens hoog in het vaandel staat. Het vaste team van Caroz werkt met korte lijnen en heeft veel direct contact met klanten en leveranciers. Deze vorm van klantenservice en operationele ondersteuning is de kracht van Caroz.

Samenwerking

Bij Caroz is een team actief van basis declaranten die de dagelijkse douane activiteiten oppakken en uitvoeren voor klanten. Waar additionele kennis nodig is, wordt Customs Support ingeschakeld. De actuele kennis van de declaranten en consultants van Customs Support zorgt ervoor dat klanten van Caroz nog beter geholpen kunnen worden.

Caroz en Customs Support werken al lang samen. De samenwerking is een goede match, waarbij beide bedrijven hetzelfde DNA hebben. De samenwerking wordt gekarakteriseerd als snel, persoonlijk betrokken en direct contact. Het team van Customs Support is bereid om een tandje bij te zetten wanneer dit nodig is. De open communicatie zorgt er ook voor dat beide partijen kritisch zijn naar elkaar en dat er sprake is van open communicatie in de samenwerking.

Customs Support neemt in- en uitklaringen en T-Documenten voor haar rekening. In de afgelopen periode hebben beide teams nauw samengewerkt om de Brexit uitvoerig op te tuigen en voor te bereiden. Dit werkt ook uit in de dienstverlening richting klanten. Samen kan er een goed verhaal worden uitgelegd aan klanten. Zowel Caroz als Customs Support gaan geen uitdaging uit de weg. Eigenlijk gaat het altijd gewoon goed, aldus Ricardo.

De voorbereidingen voor de Brexit zijn in 2019 al gestart en in 2020 verder geformaliseerd. In een intensief traject van 15-18 maanden is er nauw samengewerkt. In beginsel is er gestart met het verzamelen van informatie, het analyseren van de klantenportefeuille en het uitvinden van het antwoord op de vraag: Wat is er nodig om te kunnen starten?

Meerdere meetings en call zijn er geweest. Ook heeft men zich voorbereid door seminars en webinars te volgen.

Het resultaat van deze intensieve voorbereiding is, is dat er bij de daadwerkelijke Brexit er een mooi en werkbaar traject was doorlopen en men bij Caroz en bij Customs Support er klaar voor waren.

“Ik zou het Brexit traject zo weer samen met het team van Customs Support oppakken”

Ricardo Pubben
Operations Manager at Caroz

Vooruitzicht

Net als Customs Support investeert ook Caroz fors in IT oplossingen. De volgende stap in de samenwerking is om meer en uitvoeriger systemen met elkaar te verbinden. Waar nu pdf bestanden worden uitgewisseld wordt al uitgekeken naar EDI koppelingen. De voordelen hiervan zijn sneller informatie uitwisselen zonder manuele handelingen. Dit betekent voor Caroz dat de dienstverlening meer schaalbaar wordt en dat klanten nog beter geholpen worden.

Naast meer connectiviteit en IT oplossingen biedt de uitbreiding van de diensten van Customs Support naar nieuwe landen in Europa ook Caroz voordelen. Ook Caroz is actief in meerdere landen in Europa en wereldwijd met 5 eigen vestigingen in China. De lokale aanwezigheid van een douane partner helpt Caroz in het verbeteren van haar dienstverlening.

Ricardo sluit af met: Customs Support is een prettige partner, altijd bereid om te helpen en dankzij de intensieve samenwerking kunnen wij als Caroz doen waar we goed in zijn: de optimale oplossing voor logistieke diensten leveren aan klanten.