Incoterms toegelicht: Free on Board (FOB)

Image
Cargo Ship on the horizon

Als producten worden gekocht op basis van “Free on Board” (FOB) betekent dat, dat de verkoper de goederen levert op een tevoren afgesproken schip in een haven. De verkoper laadt de goederen op het schip. De koper handelt de importformaliteiten af en draagt zorg voor transport naar de uiteindelijke bestemming. Free on Board is één van de oudste Incoterms. Het gaat zelfs terug naar de tijd waarin goederen nog via zeilschepen werden vervoerd en het is dan ook één van de inkoopvoorwaarden die al sinds de eerste editie in 1936 deel uitmaakt van de Incoterms. Het is daarnaast één van de meest gebruikte verkoopvoorwaarden.

Risico’s en kosten voor de verkoper

De verkoper is verantwoordelijk voor het regelen en betalen van het transport naar het schip en is ook verantwoordelijk voor het laden van de goederen op het schip. Eerder was het zo dat het risico overging van de verkoper naar de koper op het moment dat de goederen over de reling van het schip gingen. Dat zorgde nogal eens voor verwarring, want de verantwoordelijkheid van de goederen wisselde dan terwijl de goederen nog in de lucht boven het schip hingen. Sinds Incoterms 2010 wordt de reling van het schip niet meer genoemd. Het risico gaat over van de verkoper naar de koper op het moment dat de goederen geleverd zijn, met andere woorden, op of in het schip zijn geplaatst. 

Risico’s en kosten voor de koper

De koper is verantwoordelijk voor het transporteren van de goederen naar de eindbestemming. De koper is ook verantwoordelijk voor het regelen en betalen van importdocumenten en belastingen. De verkoper moet alle documenten en informatie die nodig is om de goederen succesvol te importeren verstrekken aan de koper. Wanneer hier kosten aan verbonden zijn, zijn die voor rekening van de koper. De koper is ook verantwoordelijk voor het regelen en betalen van een eventuele verzekering van het transport.

Potentiële issues voor de verkoper

De verantwoordelijkheid voor de goederen, en dus het risico, gaat over van de verkoper op de koper als de goederen op het schip geladen zijn. Dat betekent dat de verkoper tot dat moment verantwoordelijk is voor verlies of schade.

Potentiële issues voor de koper

Als de verkoper het transport en het laden van het schip betaalt, zal hij deze kosten doorberekenen aan de koper. Als hij de kosten volledig kan doorberekenen heeft hij mogelijk geen reden om de transportkosten laag te houden. De koper loopt daardoor het risico relatief hoge transportkosten te betalen, vergeleken met wanneer de koper zelf het transport zou regelen.

Het gebruik van Free on Board

FOB wordt uitsluitend gebruikt voor transport over water.

Veranderingen voor FOB na invoering van Incoterms 2020

De nieuwe Incoterms 2020, die eerder dit jaar zijn geïntroduceerd door de ICC, zijn ingegaan op 1 januari 2020. Veel kopers die eerst FOB gebruikten, gebruiken nu Free Carrier (FCA), omdat bij Incoterms 2020 wel mogelijk is om goederen FCA te leveren met een Bill of Lading met een on-board notering. Incoterms 2010 zijn nog steeds geldig en kunnen nog steeds worden gebruikt. Je vind deze in een eerdere post hier. Zolang beide partijen het eens zijn met het gebruik van een eerder versie van een Incoterm, geldt deze. Voor Free on Board zijn er geen wijzigingen met de invoering van Incoterms 2020.