Digitaliseer je Supply Chain en Vergeet de Douaneprocessen Niet

Image
Digitalise your supply chain

We leven in een opwindende en uitdagende tijd. De pandemie heeft de wereld zoals we die kennen veranderd, en terwijl de dingen langzaam terugkeren naar hoe ze waren, zijn sommige veranderingen van blijvende aard.

Uitdagende tijden

Het afgelopen jaar is er veel gebeurd dat duidelijk heeft gemaakt dat supply chain kwetsbaar zijn. Soms leek het wel of er een zwerm zwarte zwanen aan land kwam. In 2020 kwam China, de fabriek van de wereld, knarsend tot stilstand, waarvan de gevolgen tot in 2021 voelbaar zouden kunnen zijn. Eenmalige gebeurtenissen zoals de blokkering van het Suezkanaal door de Ever Given kunnen ook een grote impact hebben. Het veroorzaakte een maandenlange achterstand in havens over de hele wereld. In 2022 zullen de bevoorradingsketens nog steeds te kampen hebben met capaciteitsbeperkingen in de lucht- en zeevracht, als gevolg van deze ontwrichtende gebeurtenissen in 2020 en 2021. Tekorten aan onderdelen, mensen en opslagruimte kunnen aan die problemen worden toegevoegd. En daar komt nog bij dat de prijzen voor zeevracht door het dak zijn gegaan. Veel bedrijven worstelen om hun bevoorradingsketen kosteneffectief te houden.

Wanneer er verstoringen en vertragingen zijn, neemt de druk op de toeleveringsketen toe en wanneer zendingen al te laat zijn, wil je dat alles zo soepel mogelijk verloopt. Je wilt ook zonder problemen kunnen overstappen naar een nieuwe leverancier in een nieuw land.

Spannende tijden

Het koopgedrag is veranderd. Lockdowns wereldwijd dwongen mensen om online te kopen, en hoewel velen weer naar de winkel zullen gaan, is een deel van de toename van het kopen via online kanalen hier om te blijven. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop de toeleveringsketens zijn georganiseerd.

Consumenten zijn ook heel veeleisend geworden. De snelheid waarmee zij dingen geleverd kunnen krijgen, is gestegen van ergens volgende week tot binnen twintig minuten. Dit betekent dat de toeleveringsketens ook sneller moeten gaan werken. Technologieën zoals machine learning en artificial intelligence helpen bedrijven om hun toeleveringsketens te optimaliseren en ervoor te zorgen dat hun product op het juiste moment op de juiste plaats is.

Wat technologische innovatie betreft, leven we in spannende tijden. Drones leveren aan consumenten, robots zijn actief in magazijnen en winkels, vrachtwagens vervoeren autonoom vracht.

Tijd om je supply chain te digitaliseren

Naast technologie is data van cruciaal belang. Bedrijven moeten ervoor zorgen dat ze hun data op orde hebben. Als de kwaliteit van je gegevens slecht is, kan de kwaliteit van je beslissingen op basis van die gegevens ook onbevredigend uitvallen. Je moet de kwaliteit van die gegevens in de hele toeleveringsketen op peil houden. Het risico bestaat dat menselijke fouten resulteren in slechte gegevens bij elke schakel in die keten waar gegevens manueel worden ingevoerd.

Slechte gegevens vormen een risico, vooral wanneer goederen worden uitgevoerd en ingevoerd. Als de onjuiste gegevens op douanedocumenten terechtkomen, kunnen zendingen worden vertraagd of geweigerd, moeten mogelijk hogere tarieven worden betaald dan nodig is, en kunnen zelfs boetes worden opgelegd.

Een andere reden om processen te digitaliseren waarbij gegevens handmatig worden ingevoerd, is tijd. Automatisering bespaart veel tijd, en die tijd kan worden gebruikt voor activiteiten die waarde toevoegen.

Digitalisering van processen verhoogt ook de snelheid en flexibiliteit. Wijzigingen in een zending kunnen direct worden doorgegeven aan alle partijen, en indien nodig kunnen documenten en certificaten hierop worden aangepast.

Digitale Douane

Bij Customs Support investeren we al jaren in onze IT-mogelijkheden. Hierdoor zijn we in staat de laatste ontwikkelingen in IT technologie te volgen en te gebruiken en te implementeren in onze processen. We besparen tijd en geld voor onze klanten en voor onszelf, waardoor alle betrokkenen meer tijd kunnen besteden aan activiteiten die daadwerkelijk waarde toevoegen. Dankzij de digitalisering van onze douaneprocessen kunnen we onze klanten ook beter inzicht geven in de goederenstroom en de status van hun zendingen.

Als je meer wilt weten over hoe onze digitale douanemogelijkheden je supply chain kunnen ondersteunen en versterken, neem dan contact op met een van onze experts. Zij staan je graag te woord en kunnen al je vragen beantwoorden.